Կառավարման խորհուրդ

Պետական ուսումնական հաստատությունն ունի կոլեգիալ կառավարման մարմին` խորհուրդ:

Համաձայն Երևանի քաղաքապետի 2016թ փետրվարի 25-ի հանրակրթական դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակաերպությունների կոլեգիալ կառավարման մարմինների խորհուրդների նոր կազմերը հաստատելու մասին հ.632-Ա որոշման հավելվածի 15,16,51,54,62,98,152 և 158-րդ կետերի ՝ հաստատվել է դպրոցի կառավարման խորհրդի ներքոհիշյալ անվանական կազմը:

  1.   Կարապետյան Հովհաննես Հարությունի-ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի ներկայացուցիչ ( Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվ. հ.119 ավագ դպրոցի տնօրեն)
  2. Հովհաննիսյան Էլլադա Աշոտի-Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչ(Երևանի Մ.Իշխանի անվան հ.5 հիմնական դպրոցի տնօրեն)
  3. Հայրապետյան Նարեկ Ավետիքի-Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչ(Երևանի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոցի տնօրենի տեղակալ)
  4. Գաբրիելյան  Արմինե  Խաչատուրի-Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչ(Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի գլխավոր մասնագետ)
  5. Հակոբյան Մարինե Լեռնիկի-Մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ(Երևանի Ս.Բյուրատի անվ.հ.125 հիմնական դպրոցի ուսուցիչ)
  6. Մարգարյան Ալինա Մայիսի-Մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ(Երևանի Ս.Բյուրատի անվ.հ.125 հիմնական դպրոցի ուսուցիչ)
  7. Պապյան Թամարա  Աշոտի-Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ(Երևանի Ս.Բյուրատի անվ.հ.125 հիմնական դպրոցի ծնող,երեխան )
  8. Հովհաննիսյան Գոհար Կարապետի Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ(Երևանի Ս.Բյուրատի անվ.հ.125 հիմնական դպրոցի ծնող,երեխան՝ 3-րդ դասարան)

Կառավարման խորհրդի կազմ